محصول جدید روبین معرفی شد
(تحویل 30 روزه)

آموزش بلوک ها

در این دوره آموزشی یاد می‌گیرید که هر کدام از بلوک ها چه کاری انجام میدهند و چگونه میتوانید برنامه های شگفت انگیزی را با کمک آن ها خلق کنید.