محصول جدید روبین معرفی شد
(تحویل 30 روزه)

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) چیست
برنامه نویسی

هوش مصنوعی چیست؟

هوش مصنوعی به توانایی یک برنامه کامپیوتری یا یک ماشین در فکر کردن، یادگیری، برنامه ریزی، حل مسئله و غیره می گویند.

ادامه مطلب »