محصول جدید روبین معرفی شد
(تحویل 30 روزه)

ریاضیات ➗

آشنایی با روبین
آشنایی با روبین

جلسه 10 : امتحان ریاضی

سلام! بچه ها تو این جلسه میخوایم ببینیم روبین چقدر ریاضی بلده و میخوایم یک سوال جمع اعداد و یک سوال ضرب اعداد رو ازش

ادامه مطلب »